EXCESUL DE APĂ ÎN PASTĂ

Problema constantă în prepararea betonului este cantitatea excesivă de apă: se întâmplă adesea ca pentru a simplifica fazele de turnare, muncitorii să tindă să crească în mod exagerat cantitatea de apă din pastă.

Această situaţie este dăunătoare pentru că provoacă:
- diminuarea rezistenţei betonului;
- creşterea fenomenului de retragere;
- riscul de separare al materialelor inerte.

DIMINUAREA REZISTENŢEI

beton7

Variaţia rezistenţei betonului la variaţia raportului apă-ciment.

Diminuarea importantă a rezistenţei apare mai accentuată pentru betoanele de puţine zile şi apoi se stabilizează la valori constante. În grafic sunt confruntate rezistenţele betoanelor cu diferite rapoarte apă -ciment, faţă de cea cu A/C = 0,45.

beton8

Diagramă obţinută în mod experimental care evidenţiază diminuarea rezistenţei betonului realizat cu exces de apă.
Când apa determină un raport de 0,80 rezistenţa după 28 de zile se diminuează cu 50%.

CREŞTEREA RETRAGERII

Creşterea retragerii determină fisuri în masă, cu consecinţe grave asupra impermeabilităţii structurilor.

beton10

beton9

SEPARAREA MATERIALELOR INERTE

Un exces important de apă comportă riscul foarte grav al separării materialelor inerte, care tind să se stratifice pe baza greutăţii lor specifice, alterând complet caracteristicile granulometrice ale betonului.

beton11