Principala caracteristică a betonului este durabilitatea, anume capacitatea de a rezista la solicitări agresive produse de mediul extern în care lucrarea construită este situată. Această proprietate a betonului, îi permite lucrării să păstreze nealterată funcţionalitatea pentru care a fost proiectată pe toată durata de viaţă.

GESTIONAREA PRODUSULUI

Structura din beton va respecta valorile-limită de durabilitate şi prestaţie solicitate cu condiţia ca:

  • - Să fie corect pus în operă, compactat şi maturat
  • - Să respecte distanţa de acoperire a fierului minimă solicitată pentru condiţiile specifice de mediu
  • - Să fi fost aleasă clasa de expunere potrivită;
  • - Să nu se adauge apă sau produse neprevăzute în faza de proiect;
  • - Condiţiile de mediu şi timpii de punere în operă să fie potrivite dezvoltării adecvate a caracteristicilor intrinseci ale produsului.