1. Betonul este prea “gros” si nu curge. Mai băgăm niște apa! Din păcate este o greșeală care se întâmplă foarte des și care are o influență majoră în rezistența la care va ajunge betonul în final. Întărirea betonului, de fapt a pastei de ciment este o reacție chimică, orice cantitate de apă în plus nu va fi folosită în această reacție dar va ocupa un loc în masa betonului. Apa în exces va genera un beton mai poros, cu rezistențe mai slabe, deci nu adăugați niciodată apă în plus fața de rețeta specificată în.
Proprietatea betonului proaspăt de a se turna și compacta ușor este lucrabilitatea . Pentru ameliorarea acesteia se folosesc aditivi plastifianți. Pentru betonările pereților, stâlpilor sau grinzilor, este necesar un beton mai fluid – solicitați de la stație un beton cu clasa de tasare S3 sau S4.

2. Aruncarea betonului cu lopata sau turnarea de la înălțime mare. Acest mod de punere în operă a betonului este greșit deoarece produce segregări. Segregarea betonului este aglomerarea de pietriș (agregate) în anumite locuri fără ca acestea să fie legate de piatra de ciment. Betonul cu segregări nu mai este omogen și din această cauză rezistența acestuia este afectată semnificativ. În plus, în zonele cu segregări, armătura nu mai este protejată și va fi afectată de coroziune.
Segregările care nu sunt profunde pot fi remediate relativ ușor. Se îndepărtează prin buciardare zona afectată și se execută o tencuială cu mortar de ciment. Dacă segregarea este extinsă în adâncime, betonul afectat se va îndepărta cu foreza, iar în anumite situații se poate ajunge până la demolarea și refacerea elementului de beton

3. Turnarea betonului în cofraje neetanșe, turnarea direct pe pietriș. Conduce la pierderea laptelui de ciment din compoziția betonului proaspăt. Practic, se pierde liantul dintre granulele de agregat obținându-se un beton cu rezistență redusă. Acest viciu conduce de asemenea la segregări, despre care am vorbit la punctul 2.

4. Vibrarea incorectă sau nevibrarea betonului. Vibrarea betonului are un rol determinant în atingerea unor rezistențe corespunzătoare ale betonului întărit. Prin vibrare se elimină aerul existent în masa betonului proaspăt producându-se astfel compactarea acestuia. Pentru betonul turnat în șantier vibrarea se execută cu vibratorul intern. Timpul de vibrare este strâns legat de lucrabilitatea betonului. În mod evident, un beton fluid va avea nevoie de un timp scurt de vibrare 5-10s în timp ce un beton foarte vârtos are nevoie de 1.5 – 2 min. Și vibrarea excesivă este nocivă, producând alegerea pastei de ciment de agregate și conducând în final la segregări.