Pe baza rezultatului slump testului, se identifică 5 clase de consistenţă:

În tabel sunt prezentate diferitele clase de consistenţă a betonului, după cum sunt definite de UNI 9858 în funcţie de coborârea măsurată cu slump test.

Consistenţa este o caracteristică ce se indică în proiect: în general pentru turnări verticale (pilaştri şi plinte) este posibilă utilizarea de amestecuri de clasa S3-S4, în timp ce pentru turnări orizontale sau foarte armate poate fi necesară clasa S5. Acolo unde sunt necesare paste şi mai fluide, se utilizează betonul autonivelant.

Betoane de categoriile S1 sau S2 pot fi utilizate doar pentru turnări de dimensiuni mari (pavaje stradale, diguri…) şi cu prelucrări precise de vibraţie ale pastei.

Capacitatea de prelucrare este influenţată de mulţi factori, dintre care principalii sunt:

  • - raportul apă/ciment;
  • - dimensiunile agregatelor şi curba granulometrică;
  • - conţinutul de ciement;
  • - prezenţa aditivilor